കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്‍ Set 7  1. ഈ മരം കാരണം ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരാള്‍ക്കും ഒരു പോറല്‍ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും കൊലയാളി എന്ന് പറയുന്നു! ഈ ഭാഗ്യദോഷി ഏത്?
  2. ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റര്‍ പശുവിന്‍ പാല്‍ കിട്ടിയതില്‍, 5 ലിറ്റര്‍ കടയില്‍ കൊടുത്തു. 1 ലിറ്റര്‍ വീട്ടിലെടുത്തു. ബാക്കി എത്ര പാല്‍ ഉണ്ട്?
  3. ഒരു കൊല്ലം ഉറപ്പായും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള വസ്തു?
  4. തലകുത്തി നിന്നാല്‍ വലുതാകുന്നത്?
  5. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലുണ്ട് ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് പേരും. എല്ലാവര്‍ക്കും ഞങ്ങളെ വേണം താനും. എന്നാലൊ, ഞങ്ങള്‍ വരുന്നത് ആര്‍ക്കും ഇഷ്ടവുമല്ല! 

      കൂടുതല്‍ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
       

      ഉത്തരമറിയില്ലെങ്കിലും, ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്നറിയാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


      1. കൊന്ന മരം
      2. 4 ലിറ്റര്‍
      3. കലണ്ടര്‍
      4. 6
      5. ഗ്യാസ്, ഷുഗര്‍


         Post a Comment

         0 Comments