കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്‍ Set 5  1. ആടിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസം?
  2. ഒരാള്‍ക്കും കേള്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ശബ്ദം?
  3. രാമായണത്തിൻറെ നടുക്കുള്ള സ്ത്രീ ആരാണ്?
  4. നിങ്ങള്‍ കഴിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്‍റെ പേരിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരു തമിഴ് വാക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഒരു മലയാളം വാക്കും. കൌതുകകരമായ ഒരു കാര്യം ഇവ രണ്ടിന്‍റെയും ഉപയോഗമുണ്ട് എനിക്ക് എന്നതാണ്
  5. തവളയ്ക്ക് മുന്പില്‍, കഴുതയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ഉള്ളത് എന്ത്?

      കൂടുതല്‍ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
       

      ഉത്തരമറിയില്ലെങ്കിലും, ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്നറിയാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


      1. മേയ്
      2. നിശബ്ദം
      3. മായ
      4. തണ്ണി മത്തന്‍
      5. "ത" എന്ന അക്ഷരം


         Post a Comment

         0 Comments